Vox populi - Aktualna vprašanja

SEPTEMBER 2014

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno27,4
neuspešno64,0
ne vem8,6
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 23. – 25. september 2014       N=700