Vox populi - Aktualna vprašanja

SEPTEMBER 2003

Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
1. da57,8
2. ne32,7
3. ne vem, nimam mnenja9,5

Kaj se vam v našem zdravstvu zdi najbolj problematično?
čakalna doba47,1
cena zdravstvenih storitev in zdravil, plačevanje zdravil9,9
vrste v čakalnicah5,4
korupcija4,8
odnos zdravnikov do pacientov3,8
drugo *15,8
ne vem8,7
nič ni problematičnega4,3
* Pod drugo so anketiranci najpogosteje navajali: afere, delovni čas, finančni problemi, minister Keber, slab nadzor nad financami, slaba organiziranost, neustrezno osebje, prevelika potrošnja denarja, stara oprema, reforma.

Ali menite, da je korupcija v zdravstvu velik problem?
  %
zelo velik32,1
velik30,8
niti niti15,9
majhen9,0
zelo majhen3,2
ne vem9,0
Povprečna ocena:2,13

Ste seznanjeni z afero okrog nakupa operacijskih miz v Kliničnem centru v Ljubljani?
  %
da83,9
ne16,1

Odgovarjajo tisti, ki so seznanjeni z nakupom operacijskih miz.
Za kako velik problem po vašem mnenju gre? Je to …
  %
zelo velik problem37,6
velik problem27,0
niti niti16,7
majhen problem9,3
zelo majhen problem3,2
ne vem6,2
Povprečna ocena:2,07

Ali KC po tej aferi zaupate bolj, manj ali enako kot doslej?
  %
zaupam mu bolj1,3
zaupam mu enako67,4
zaupam mu manj20,8
ne poznam, ne vem10,5

Ali ste seznanjeni z zdravstveno reformo?
  %
sem seznanjen24,7
nekaj sem slišal34,9
nisem seznanjen40,4

Odgovarjajo tisti, ki so seznanjeni z zdravstveno reformo.
Ali veste, katere spremembe prinaša? Naštejte jih. (Možnih več odgovorov.)
  %
ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja11,2
uvedba zdravstvenega davka (v sorazmerju z dohodkom)17,6
uvedba nadstandardnih zavarovanj4,3
združitev obveznega in prostovoljnega zavarovanja4,2
cenejša zdravila4,4
krajše čakalne dobe15,9
podražitve3,0
drugo6,6
ne vem54,2* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. in 18. september 2003 (N=700)