Vox populi - Aktualna vprašanja

OKTOBER 2005

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da57,6
ne35,0
ne vem7,4


Odbor za reforme, ki ga vodi Jože P. Damijan, je vladi predstavil predlog konceptov ekonomskih in socialnih reform. Ali zase lahko rečete, da poznate predlog reform?
  %
dobro poznam12,6
nekaj sem slišal45,8
nič ne vem o tem39,6
me ne zanima2,0


Odgovarjajo tisti, ki poznajo predlog reform.
Ali podpirate predlog reform?
  %
v celoti podpiram12,5
delno podpiram48,4
sploh ne podpiram32,3
ne vem6,9


Ali zaupate vladnemu odboru za pripravo reform? Prosim, ocenite vaše zaupanje z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh ne zaupam, 5 pa popolnoma zaupam.
  %
117,2
219,8
336,4
411,0
55,9
ne vem9,7
Povprečna ocena:2,65


Predlagatelji reform med drugim predlagajo tudi uvedbo enotne davčne stopnje. Ali podpirate ta predlog?
  %
da21,6
ne62,5
ne vem15,9


Ali je izvolitev Jelka Kacina za predsednika LDS dobra ali slaba rešitev za to stranko?
  %
dobro52,6
slabo15,6
nič se ne bo spremenilo10,7
ne vem21,2


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. in 20. oktober 2005       N=700