Vox populi - Aktualna vprašanja

OKTOBER 2003

Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
1. da52,6
2. ne35,2
3. ne vem, nimam mnenja12,2

Slovenija je ukinila splošno vojaško obveznost v miru in naborniški sistem popolnjevanja vojaških enot. Se s tem strinjate?
  %
da69,3
ne27,8
ne vem2,9

Zadnji naborniki so iz Slovenske vojske (SV) odšli sredi oktobra, nadomestili pa jih bodo poklicni vojaki. Kateri vojski bolj zaupate, poklicni ali naborniški?
  %
poklicni55,5
naborniški16,3
obema enako17,1
nobeni5,9
ne vem5,3

Pa bi se vi osebno odločili, da postanete poklicni vojak Slovenske vojske, če bi za to izpolnjevali predpisane pogoje?
  %
da39,6
ne59,1
ne vem1,3

Kako pa bi ravnali v odnosu do vaših otrok, svojcev, prijateljev: bi jim priporočili, da postanejo poklicni vojaki?
  %
da, priporočil jim bi34,6
ne, ne bi jim priporočil54,5
ne vem10,8

Koliko pa vi sicer zaupate Slovenski vojski v smislu zagotavljanja varnosti države? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da ji sploh ne zaupate in 5, da ji povsem zaupate.
  %
16,2
26,2
333,2
429,9
520,7
ne vem3,8
Povprečna ocena:3,55

Ali menite, da je SV sposobna ubraniti državo v primeru agresije?
  %
da41,1
ne50,7
ne vem8,3* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, oktober 2003