Vox populi - Aktualna vprašanja

NOVEMBER 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno31,0
neuspešno65,5
ne vem3,5
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. – 21. november 2013       N=700