Vox populi - Aktualna vprašanja

NOVEMBER 2011

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno16,1
neuspešno80,0
ne vem3,9


Pahorjeva vlada je vnovič predlagala sprejem popravljenega interventnega zakona. še pred decembrskimi volitvami. Z zakonom naj bi za prihodnje leto med drugim zamrznili plače v javnem sektorju, pokojnine, plače funkcionarjev in socialne transferje. Ali se strinjate s takšnim zakonom?
  %
da45,4
ne 47,1
ne vem7,5


Odgovarjajo tisti, ki se strinjajo z zakonom.
Kdaj menite, bi bilo potrebno sprejeti te ukrepe?
  %
takoj, še pred volitvami70,1
o interventnih ukrepih naj odloči novi državni zbor (po volitvah)25,3
ne vem4,6


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16 - 18. november 2011       N=700