Vox populi - Aktualna vprašanja

NOVEMBER 2010

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno17,9
neuspešno77,1
ne vem5,0


Se po vašem mnenju programi Radia Slovenija izboljšujejo?
  %
da36,1
ne24,6
ne poslušam28,7
ne vem10,6


Se po vašem mnenju programi Televizije Slovenija izboljšujejo?
  %
da38,0
ne44,6
ne gledam9,9
ne vem7,5


Se vam zdijo programi komercialnih postaj boljši od programov RTV Slovenija?
  %
da53,9
ne32,6
ne vem13,4


Ali se boste udeležili referenduma, ki bo 12. decembra?
  %
da44,2
ne43,8
ne vem12,0


Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili referenduma.
Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je sprejel Državni zbor, na seji dne 20. oktobra 2010?«
  %
glasoval bom za sprejeti zakon 26,6
glasoval bom proti sprejetemu zakonu 36,1
ne vem37,4


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16. – 18. november 2010       N=700