Vox populi - Aktualna vprašanja

NOVEMBER 2005

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da45,0
ne46,1
ne vem8,8


Kaj je po vašem mnenju poglavitni razlog za zadnje nemire v številnih francoskih mestih?
  %
rasna diskriminacija priseljencev 12,9
islamistični ekstremizem 6,1
velike socialne razlike in brezposelnost 60,7
huliganstvo dela mlade generacije 13,5
ne vem, me ne zanima 6,8


Kakšen je po vašem najboljši način, da se te nemire ukroti oziroma prepreči, da bi se še kdaj ponovili?
  %
treba je izboljšati socialne (zaposlitvene, stanovanjske itd.) razmere na teh območjih 58,6
treba je zaustaviti priseljevanje tujcev, zlasti iz neevropskih držav 21,4
treba je povečati nadzor policije 8,8
drugo 1,8
ne vem, me ne zanima 9,4


Ali mislite, da se lahko kaj podobnega ponovi tudi pri nas?
  %
da 65,1
ne 30,8
ne vem, ne morem odgovoriti 4,1


Odgovarjajo tisti, ki menijo, da se kaj podobnega lahko zgodi tudi pri nas.
Kje je po vašem najbolj verjetno, da se pri nas zgodijo podobni nemiri kot v Franciji?
  %
v predmestjih večjih mest 21,1
tam, kjer v večjem številu živijo Neslovenci 19,7
povsod tam, kjer ljudje živijo v slabših socialnih razmerah 33,5
kjerkoli v Sloveniji 24,2
ne vem, me ne zanima 1,5


Kakšna je po vašem mnenju politika Slovenije do priseljevanja tujcev, ki niso državljani EU, je ta ustrezna, preveč liberalna ali preveč omejujoča?
  %
ustrezna34,5
preveč liberalna37,8
preveč omejujoča12,7
ne vem15,0


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16. in 17. november 2005       N=700