Vox populi - Aktualna vprašanja

MAREC 2002

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da58,5
2. ne31,1
3. ne vem, nimam mnenja10,5

Zdravniki so se odločili za tako imenovano mehko stavko: delajo po 40 ur na teden, preko polnega delovnega časa pa bodo delali največ 10 ur na teden. Med drugim zahtevajo izpolnjevanje že dogovorjenih pravic, ureditev delovnega časa, ustrezno plačilo za delo v podaljšanem delovnem času itd. Ali podpirate zahteve zdravnikov?
1. podpiram48,2
2. ne podpiram41,3
3. ne vem10,5

Kakšen pa je vaš odnos do stavke? Ali se strinjate z zdravniško stavko?
1. da, strinjam se36,5
2. ne strinjam se56,3
3. ne vem7,2Kako ste zadovoljni s kakovostjo zdravstvenih storitev v Sloveniji?
1. zelo nezadovoljen5,4
2. nezadovoljen15,9
3. niti niti29,5
4. zadovoljen38,7
5. zelo zadovoljen7,4
6. ne vem 3,2

Povprečna ocena: 3,26

Ocenite na petstopenjski lestvici (kjer je 1 najslabša ocena, 5 pa najboljša, kot pri šolskih ocenah) stanje in spremembe v zdravstvu:
12345ne vempovp.
splošno stanje slovenskega zdravstva3,413,351,122,65,14,43,13
obravnava pacientov v osnovnem zdravstvu 3,212,637,928,811,36,23,34
obravnava pacientov v specialističnih ambulantah5,912,125,828,611,516,23,33
čakalne dobe38,428,919,67,02,43,72,02
odnos zdravnikov do pacientov3,07,131,537,416,44,53,60
odnos drugega osebja do pacientov2,89,632,336,713,84,73,51
vaše osebne izkušnje v zdravstvu3,45,229,039,519,13,83,68

S plačami v javnem sektorju so nezadovoljne tudi druge poklicne skupine. Katera od naštetih skupin: sodniki, zdravniki, učitelji, državni uslužbenci je glede na zahtevnost in odgovornost dela v primerjavi z drugimi naštetimi preveč ali premalo plačana:
prevečpremaloprimernone vem
sodniki43,42,141,213,3
zdravniki9,333,149,08,6
učitelji13,125,052,79,2
državni uslužbenci69,03,718,78,7

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. in 21. marec 2002 (N = 700)