Vox populi - Aktualna vprašanja

MAREC 2000

Dve politični stranki, Slovenska ljudska stranka in Slovenski krščanski demokrati, sta napovedali, da se bosta 15. aprila združili. Ali bi volili združeno stranko SLS-SKD?
1. bi volil20,7
2. ne bi volil61,6
3. ne vem še17,7Slovenska ljudska stranka se je odločila, da bo na dan združitve izstopila iz vladne koalicije oziroma iz vlade. Ali podpirate takšno odločitev Slovenske ljudske stranke?
1. podpiram34,0
2. ne podpiram44,9
3. ne vem21,1

Napovedani izstop Slovenske ljudske stranke iz vlade pomeni, da bi od 21 članov vlade odstopilo 10 članov vlade. Kaj naj v tem primeru stori mandatar vlade Janez Drnovšek?
1. naj odstopi tudi sam in s tem vlada v celoti17,9
2. naj vodi manjšinsko vlado27,9
3. naj zahteva glasovanje o zaupnici vladi34,0
4. ne vem20,3

Ali bi bilo, glede na nastalo situacijo prav, da se volitve izvedejo predčasno, ali naj se izvedejo v rednem roku?
1. naj se izvedejo predčasno po sedanjem ali popravljenem proporcionalnem sistemu17,1
2. naj se izvedejo predčasno, vendar le če bo sprejeta nova volilna zakonodaja (dvokrožni večinski sistem)16,0
3. volitve naj se izvedejo v rednem roku50,6
4. ne vem16,3


*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. in 22. marec 2000 (N=700)