Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2014

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno31,9
neuspešno65,9
ne vem2,2
Navedli vam bomo dve trditvi, vi pa pri vsaki ocenite lastno strinjanje s trditvijo z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam: Če Slovenija ne bi bila članica EU: Bi hitreje izšla iz krize, ker ji varčevalni in drugi ukrepi, ki jih diktira EU bolj škodijo kot koristijo.
 %
sploh se ne strinjam28,0
se ne strinjam19,0
niti niti23,7
strinjam se12,7
povsem se strinjam12,6
ne vem4,0
povprečna ocena2,61
Ne bi hitreje izšla iz krize, ker so glavni problem naši skorumpirani in nesposobni politiki.
 %
sploh se ne strinjam6,1
se ne strinjam5,6
niti niti8,3
strinjam se20,0
povsem se strinjam57,9
ne vem2,0
povprečna ocena4,20
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 13. – 15. maj 2014       N=700