Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2004

Ali podpirate politiko vlade Antona Ropa?
  %
da45,1
ne42,3
ne vem, nimam mnenja12,7

Odgovarjajo tisti, ki podpirajo politiko vlade.
Zakaj podpirate politiko vlade?
  %
ker zaupam predsedniku vlade38,0
ker vlado sestavljajo stranke, ki jih podpiram14,2
ker soglašam s programom vlade, njenimi ukrepi in dejavnostjo39,4
drugo0,4
ne vem8,0

Odgovarjajo tisti, ki ne podpirajo politike vlade.
Zakaj ne podpirate politike vlade?
  %
ker ne zaupam predsedniku vlade14,2
ker vlado sestavljajo stranke, ki jih ne podpiram11,4
ker ne soglašam s programom vlade, njenimi ukrepi in dejavnostjo41,9
afere26,9
drugo2,6
ne vem3,1

Se boste udeležili volitev za evropski parlament, ki bodo 13. junija?
  %
da65,4
ne17,3
ne vem, nimam mnenja17,3

Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev za EU parlament.
Prebral/a vam bom seznam list, ki bodo sodelovale na volitvah in imena njihovih nosilcev, vi pa nam, prosim, povejte katero listo kandidatov bi podprli?
  %
skupno listo Liberalna demokracija Slovenije in Desusa z nosilcem Jelkom Kacinom18,9
listo Stranke mladih Slovenije in Zelenih Slovenije z nosilko Alenko Paulin4,4
listo Združene liste socialnih demokratov z nosilcem Avrelijem Jurijem7,6
listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Francem Butom9,4
listo Nove Slovenije z nosilcem Lojzetom Peterletom12,0
listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Miho Brejcem10,2
listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Zmagom Jelinčičem5,5
listo Stranke slovenskega naroda z nosilcem Mihaelom Jarcem-
listo Demokratske stranke z nosilcem Alojzom Krapežem-
listo Slovenija je naša z nosilko Aljo Brglez Uranjek1,0
listo Strranke ekoloških gibanj z nosilcem Leom Šešerkom-
listo Glas žensk Slovenije z nosilko Darjo Lampe0,7
listo Nacionalne stranke dela z nosilcem Marjanom Poljšakom1,1
ne vem28,0
nobene1,2* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. in 20. maj 2004       N=700