Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2003

Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
1. da52,2
2. ne34,9
3. ne vem, nimam mnenja12,8

Ali ste seznanjeni s pojavom bolezni SARS (sindrom oteženega dihanja)?
  %
sem dobro seznanjen62,2
nekaj sem slišal31,7
nisem seznanjen6,1

Kako veliko nevarnost predstavlja po vašem mnenju SARS za človeštvo?
  %
zelo veliko nevarnost38,3
veliko nevarnost35,5
niti niti15,7
majhno nevarnost7,6
zelo majhno nevarnost0,5
ne vem2,5

Ali se vi osebno počutite ogrožene zaradi SARS?
  %
da11,2
ne87,2
ne vem1,6

Ali bo pojav SARS-a vplival na načrtovanje vaših potovanj v prihodnje?
  %
da27,3
ne70,5
ne vem2,2* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. in 22. maj 2003 (N=701)