Vox populi - Aktualna vprašanja

JULIJ 2014

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno25,1
neuspešno71,1
ne vem3,8
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 22. –23. julij 2014       N=700