Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2015

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno32,4
neuspešno59,8
ne vem7,7
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. – 21. januar 2015       N=700