Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2010

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno34,0
neuspešno58,9
ne vem7,1


Katero pitno vodo najpogosteje uživate?
  %
vodo iz pipe84,2
ustekleničeno vodo10,2
vodo iz vodomatov2,0
izvirsko vodo3,5


Ali menite, da v Sloveniji uživamo v glavnem zdravstveno neoporečno vodo?
  %
v glavnem da74,4
v glavnem ne17,3
ne vem8,2


Zavod za zdravstveno varstvo Koper je javnost opozoril na zdravstveno oporečnost vode iz vodomatov (avtomatov), inštitut za varovanje zdravja in zdravstveni inšpektorat pa trdita, da voda iz vodomatov zdravju ni škodljiva oziroma da ni dokazov, da bi bilo z njo kaj narobe. Komu verjamete?
  %
Zavodu za zdravstveno varstvo Koper49,8
inštitutu za varovanje zdravja in zdravstvenemu inšpektoratu29,2
ne enim in ne drugim13,2
ne vem7,8


Zavod za zdravstveno varstvo Koper je pozval ljudi, naj raje ne pijejo vode iz vodomatov (avtomatov). Ali ta njihov poziv upoštevate oziroma ali ga boste upoštevali?
  %
da, bom ga upošteval31,3
ne, ne bom ga upošteval22,9
ne pijem vode iz vodomatov44,5
ne vem1,4


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. – 21. januar 2010       N=700