Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2009

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno44,9
neuspešno25,5
ne vem29,6


Med Hrvaško in Slovenijo je prišlo do zaostritve meddržavnih odnosov. Kdo je za to zaostritev najbolj odgovoren?
  %
Hrvaška50,1
Slovenija3,4
obe državi približno enako44,0
ne vem2,5


Kako bi bilo najbolj smotrno razrešiti odprta mejna vprašanja med Slovenijo in Hrvaško?
  %
uveljaviti sporazum Drnovšek – Račan20,8
vztrajati pri iskanju nove kompromisne rešitve18,6
pristopiti k mednarodni arbitraži17,6
Slovenija naj z vsemi sredstvi uveljavi svoje interese34,1
problem zamrzniti za dalj časa, naj ga rešujejo prihodnje generacije2,4
ne vem6,5


Ali menite, da bi morali v Sloveniji o sprejemu Hrvaške v EU odločati na referendumu?
  %
da22,5
ne71,1
ne vem6,5


Ali naj Hrvaška postane članica EU?
  %
da63,4
ne30,9
ne vem5,7


Ali so se zaradi ohladitve v medržavnih odnosih ohladili tudi vaši zasebni ali poslovni odnosi s hrvaškimi državljani oziroma partnerji?
  %
da8,5
ne76,4
nimam zasebnih ali poslovnih odnosov s hrvaškimi državljani14,8
ne vem0,3


Ali bodo sedanji zaostreni meddržavni odnosi vplivali na vašo odločitev, ali boste letos dopustovali na hrvaški obali ali ne?
  %
da, ne bom šel na dopust na Hrvaško15,4
ne, kljub vsemu bom dopust preživljal na Hrvaškem38,1
še ne vem, odvisno od političnih razmer v počitniških mesecih5,8
ne dopustujem na Hrvaškem40,7


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. – 22. januar 2009       N=700