Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2007

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno51,7
neuspešno37,5
ne vem10,8


Odgovarjajo tisti, ki ne bi volili LDS.
Ali ste kdaj prej volili LDS?
  %
da 42,2
ne 52,2
ne vem5,6


Odgovarjajo tisti, ki so v preteklosti volili LDS, zdaj pa je ne bi.
Zakaj ne bi sedaj volili LDS?
  %
zaradi zdrah, kreganja, notranjih razprtij v stranki40,1
izgubil-a sem zaupanje v to stranko13,5
slabo delo stranke7,5
ker stranka nima pravega vodstva6,6
napacna ideološka usmeritev stranke4,7
drugo2,3
ne vem25,2


Ali se strinjate z oceno, da je LDS v globoki krizi?
  %
da 79,7
ne 9,0
ne vem11,3


Kdo je najbolj odgovoren za sedanje razmere v stranki?
  %
Jelko Kacin27,5
Anton Rop10,0
Janez Drnovšek8,9
Slavko Gaber3,4
vsi po malem27,8
kdo drug 0,7
ne vem21,7


Ce želi LDS razrešiti sedanji položaj, kaj bi po vašem mnenju morali narediti?
(Vec možnih odgovorov.)
  %
morali bi se umakniti vsi kljucni akterji sedanje krize (Kacin, Rop, Gaber….)37,5
poiskati novega predsednika zunaj stranke35,6
moral bi odstopiti predsednik Jelko Kacin20,1
naj se stranka razdeli na dve9,1
doseci kompromis znotraj stranke6,5
izbrati novega predsednika izmed clanov stranke2,2
narediti nov program stranke0,5
drugo 0,9
ne vem 17,0


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. in 19. januar 2007       N=700