Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2006

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da46,4
ne46,2
ne vem7,4


Odgovarjajo tisti, ki podpirajo politike vlade Janeza Janše.
Ali bi nam lahko navedli, kaj so največji uspehi sedanje vlade? (Možni trije odgovori.)
  %
priprava socialnih in ekonomskih reform18,3
višja gospodarska uspešnost7,4
kadrovske zamenjave starih kadrov7,2
ukinitev nalepk na avtomobilih6,0
davčne spremembe5,8
uspešna zunanjepolitična dejavnost (EU, OVSE…)4,6
večja socialna varnost4,4
brzdanje inflacije2,9
sprejetje zakona o RTV Slovenija0,9
ustreznejši odnos do verskih skupnosti/katoliške cerkve0,2
drugo 16,0
ne vem53,4


Odgovarjajo tisti, ki ne podpirajo politike vlade Janeza Janše.
Ali bi nam lahko navedli, kaj najbolj očitate sedanji vladi? (Možni trije odgovori.)
  %
napotitev vojakov v Irak21,4
uvedba socialnih in ekonomskih reform16,5
nižja socialna varnost13,5
davčne spremembe13,2
kadrovske čistke v gospodarstvu12,4
neizpolnjevanje obljub6,9
kadrovske čistke v državni upravi6,3
slabši gospodarski rezultati6,0
neustrezen odnos do verskih skupnosti/katoliške cerkve3,5
neučinkovitost2,0
urejanje odnosov s Hrvaško1,8
sprejetje zakona o RTV Slovenija1,5
ne transparentna prodaja Mercatorja0,8
drugo 22,7
ne vem26,4


In v celoti gledano, se vam zdi sedanja vlada bolj ali manj uspešna kot je bila predhodna, ki jo je vodil Anton Rop?
  %
bolj uspešna32,6
enako uspešna22,9
manj uspešna31,6
ne vem12,9


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. in 19. januar 2006       N=700