Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2001

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da64,6
2. ne24,9
3. ne vem, nimam mnenja10,4

Vlada je v zadnjem času izvedla več kadrovskih sprememb na političnih in strokovnih funkcijah v državni upravi, razrešila in imenovala pa je tudi nove člane organov upravljanja v tako imenovanih paradržavnih skladih (kapitalski, odškodninski sklad) ter v podjetjih, ki so v javni lasti. Kaj menite o obsegu teh sprememb, jih je preveč, premalo ali ravno prav?
1. jih je preveč46,9
2. jih je premalo 9,5
3. jih je ravno prav22,5
4. ne vem, ne morem oceniti21,1

Kadrovske spremembe je v državni upravi, paradržavnih skladih in podjetjih, ki so v javni lasti, izvajala tudi prejšnja, Bajukova vlada. Kaj mislite, pod katero vlado so bile kadrovske spremembe bolj smiselne?
1. bolj smiselne so bile kadrovske spremembe v času prejšnje, Bajukove vlade11,8
2. bolj smiselne so bile kadrovske spremembe v času sedanje, Drnovškove vlade43,0
3. kadrovske spremembe pod obema vladama so bile enako smiselne15,1
4. ne vem, ne morem oceniti30,1

Katera vlada, Bajukova ali Drnovškova, pa je po vaši oceni bolj politično kadrovala, to je, da je pri imenovanjih funkcionarjev bolj upoštevala njihovo politično pripadnost?
1. bolj politično je kadrovala Bajukova vlada37,1
2. bolj politično je kadrovala Drnovškova vlada24,9
3. obe vlade sta enako politično kadrovali16,1
4. ne vem, ne morem oceniti21,9*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 23. in 24. januar 2001 (N=700)