Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2011

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno17,5
neuspešno78,6
ne vem3,9


Ali na podlagi dokumentov, ki jih objavlja SDS, v aferi z arhivi, verjamete da predsednik države dr. Danilo Türk laže?
  %
da27,3
ne45,0
ne vem27,6


Kateri od naštetih je po vašem mnenju najbolj pereč problem slovenskega zdravstva?
  %
odnos do pacienta5,1
kakovost zdravstvenih storitev2,6
čakalne dobe34,7
doplačevanje zdravstvenih storitev 17,4
korupcija v zdravstvu34,6
slaba organizacija1,0
sistem financiranja1,1
drugo0,1
ne vem3,5


Ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 - zelo nezadovoljen … 5 - zelo zadovoljen), kako ste zadovoljni z dostopnostjo do zdravstvenih storitev na območju, kjer živite, in sicer na naslednjih področjih:
 
zelo nezadovoljen
nezadovoljen
niti niti
zadovoljen
zelo zadovoljen
ne vem
Povprečna ocena
zdravnik družinske medicine / pediater / ginekolog
2,4
5,4
16,6
34,2
39,3
2,0
4,05
ambulantni pregledi pri specialistu
9,3
15,3
25,8
24,0
15,5
10,2
3,24
zobozdravstvene storitve
13,8
13,8
16,9
23,6
25,1
6,8
3,35


Zdaj pa, prosim, ocenite z ocenami od 1 do 5 (1 - zelo nezadovoljen … 5 - zelo zadovoljen), kako ste zadovoljni s kakovostjo zdravstvenih storitev na območju, kjer živite, in sicer na naslednjih področjih:
 
zelo nezadovoljen
nezadovoljen
niti niti
zadovoljen
zelo zadovoljen
ne vem
Povprečna ocena
zdravnik družinske medicine / pediater / ginekolog
1,5
3,1
18,8
37,5
36,6
2,5
4,07
ambulantni pregledi pri specialistu
2,4
5,6
21,9
31,5
21,3
17,4
3,77
zobozdravstvene storitve
7,0
10,9
18,2
28,1
26,2
9,6
3,61


Kaj je vam osebno bolj pomembno, krajevna dostopnost do zdravstvenih storitev ali kakovost zdravstvenih storitev?
  %
dostopnost do zdravstvenih storitev čim bližje kraju, kjer prebivate 16,0
kakovostna zdravstvena storitev, čeprav nekoliko dlje od kraja prebivanja78,9
ne vem5,2


Če bi imeli danes možnost zdraviti se v tuji ali slovenski bolnišnici, katero bi izbrali?
  %
slovensko bolnišnico82,2
tujo bolnišnico (npr. bolnišnico v kateri od držav EU)11,0
ne vem6,8


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 14. – 16. februar 2011       N=700