Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2008

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno44,3
neuspešno48,8
ne vem6,9


Skušajte s petstopenjsko lestvico, kjer je 1 zelo neuspešno, 5 pa zelo uspešno, oceniti predsedovanje Slovenije EU.
  %
12,8
27,0
334,8
433,9
512,8
ne vem8,8


Ali se strinjate s tem, da bi Slovenija priznala neodvisno Republiko Kosovo?
  %
da67,1
ne25,7
ne vem7,2


Odgovarjajo tisti, ki se strinjajo s priznanjem.
Kdaj naj Slovenija prizna neodvisnost Kosovo?
  %
nemudoma12,5
naj še nekoliko počaka32,0
naj prizna neodvisnost Kosova potem, ko bo Kosovo priznala večina članic EU53,1
drugo0,3
ne vem2,2


Našteli vam bomo nekaj trditev glede vloge Slovenije kot predsedujoče EU pri reševanju kosovske krize, vi pa izberite tisto, s katero se najbolj strinjate:
  %
Slovenija je dobro zastopala interese večine članic EU41,9
Slovenija je preveč zagovarjala interese ZDA26,8
Slovenija je preveč zagovarjala interese Kosova13,2
Slovenija je preveč zagovarjala interese Srbije6,1
ne vem12,0


Odnosi s katero od navedenih držav, Kosovom ali Srbijo, so po vašem mnenju za Slovenijo bolj pomembni?
  %
odnosi s Kosovom10,8
odnosi s Srbijo58,1
odnosi z obema država so enako pomembni25,0
ne vem6,1


Komu vi osebno bolj zaupate, Srbom ali kosovskim Albancem?
  %
Srbom37,2
kosovskim Albancem19,5
obojim zaupam enako11,7
nikomur ne zaupam24,0
ne vem7,7


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. – 21. februar 2008       N=1000