Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2007

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno44,5
neuspešno45,2
ne vem10,3


Komu bolj zaupate, predsedniku republike dr. Janezu Drnovšku, ali predsedniku vlade Janezu Janši?
  feb. 06feb. 07
Drnovšku50,745,2
Janši27,033,4
obema enako11,911,2
nobenemu7,69,0
ne vem2,91,2


Pripadniki Slovenske vojske so že sodelovali ali še sodelujejo v različnih operacijah na kriznih žariščih (na Kosovu, v Afganistanu, Iraku, BiH). Ali soglašate s sodelovanjem Slovenske vojske v teh operacijah?
  %
da37,4
ne59,1
ne vem3,5


Na katerem od naštetih kriznih žarišč naj Slovenija po vašem mnenju sodeluje s svojimi oboroženimi silami, kje pa ne?
  IrakKosovoAfganistanBiH
da14,654,218,559,9
ne82,842,878,736,9
ne vem2,63,02,83,1


Ali menite, da sodelovanje Slovenije v mirovnih misijah na kriznih žariščih bistveno pripomore h krepitvi njenega mednarodnega ugleda in prepoznavnosti?
  %
da43,7
ne47,2
ne vem9,1


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. in 22. februar 2007       N=700