Vox populi - Aktualna vprašanja

DECEMBER 1999

Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?
1. bilo je boljše18,2
2. bilo je slabše44,5
3. bilo je približno enako34,2
4. ne vem, ne morem oceniti3,0

Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?
1. bo boljše31,0
2. bo slabše35,1
3. bo približno enako24,4
4. ne vem, ne morem oceniti9,5Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:
 Povprečna ocena
slovenska zunanja politika2,79
delo vladne koalicije2,62
delo parlamenta2,57
delo parlamentarne opozicije2,66
vključevanje Slovenije v mednarodne povezave3,07
stopnja socialne varnosti2,44
uspešnost gospodarske politike vlade2,63

Če primerjate stanje na naslednjih naštetih področjih v prejšnjem desetletju (v osemdesetih letih) s stanjem v tem desetletju (v devetdesetih letih), ali je bilo bolje v osemdesetih ali devetdesetih letih?
bolje
v 80-ih
bolje
v 90-ih
enakone vem
osebni standard63,124,96,85,3
varnost delovnih mest83,59,11,95,6
družabno življenje63,619,510,56,3
spoštovanje človekovih pravic48,931,010,99,2
verske svoboščine13,557,216,213,1
socialna in zdravstv. zaščita64,421,48,55,7

Za katero slovensko osebnost bi vi lahko rekli, da je osebnost stoletja?
1. Štukelj Leon32,3
2. Kučan Milan25,3
3. Drnovšek Janez9,1
4. Janša Janez2,9
5. Humar Tomaž2,6
6. Broz Josip - Tito2,2
7. Prešern France2,2
8. Križaj Bojan1,9
9. Cankar Ivan1,6
10. Pahor Borut1,4
11. Arhar Franc1,0
12. Bizjak Ivo1,0
13. noben3,0
14. ne vem25,6

Če 20. stoletje razdelimo na desetletja oz. posamezne dekade (npr. dvajseta, trideseta,… devetdeseta leta), v katerem obdobju je bilo življenje za Slovence najbolj ugodno?
1. v prvih desetih letih0,3
2. v dvajsetih letih1,0
3. v tridesetih letih0,9
4. v štiridesetih letih0,6
5. v petdesetih1,7
6. v šestdesetih4,9
7. v sedemdesetih37,4
8. v osemdesetih17,8
9. v devetdesetih letih21,8
10. ne vem13,6

Katera vladna koalicija od osamosvojitve do sedaj je bila najbolj uspešna?
1. prva DEMOS-ova11,1
2. velika koalicija LDS - SKD - ZLSD -SDSS3,3
3. velika trojna koalicija (po izstopu SDSS iz vlade)0,7
4. koalicija LDS - SKD (po izstopu ZLSD iz vlade)3,3
5. sedanja koalicija LDS -SLS - DeSUS13,8
6. ne vem67,8

Ali lahko ocenite, koliko sredstev porabite v vašem gospodinjstvu za obdarovanje vaših najbližjih ob novem letu (partner, otroci in drugi najbližji sorodniki)?
Anketiranci porabijo v povprečnju: 28.885,00 SIT

Kje boste pričakali prihod leta 2000?
1. doma70,8
2. pri sorodnikih, prijateljih, znancih6,0
3. na zabavi v turistično-gostinskem objektu v Sloveniji6,9
4. na zabavi, potovanju v tujini3,3
5. na mestnih ulicah7,9
6. na delu0,9
7. drugje0,1
8. ne vem, ne želim povedati4,0


*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 22. in 23. december 1999 (N=700)