Vox populi - Aktualna vprašanja

DECEMBER 2002

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da70,8
2. ne22,5
3. ne vem, nimam mnenja6,7

Novi predsednik vlade bo Tone Rop. Kakšna so vaša pričakovanja, bo bolj ali manj uspešen od dosedanjega predsednika vlade?
1. bo bolj uspešen 28,8 %
2. bo enako uspešen 37,6
3. bo manj uspešen 24,5
4. ne vem 9,1

Kako ocenjujete predlagano kadrovsko zasedbo Ropove vlade glede na dosedanjo vlado?
1. kadrovska zasedba Ropove vlade je boljša 17,7 %
2. kadrovska zasedba Ropove vlade je enaka 45,2
3. kadrovska zasedba Ropove vlade je slabša 11,0
4. ne vem 26,2

Ali podpirate vstop Slovenije v EU?
1. da 72,6 %
2. ne 20,1
3. ne vem 7,4

Ali podpirate vstop Slovenije v Nato?
1. da 45,2 %
2. ne 43,2
3. ne vem 11,7

Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
bilo je boljše 26,3 19,1 12,7 18,2 13,1 14,7 12,9
bilo je slabše 37,1 42,8 50,9 44,5 47,5 39,7 40,1
bilo je približno enako 34,2 34,7 33,6 34,2 36,4 43,0 45,6
ne vem, ne morem oceniti 2,4 3,3 2,9 3,0 3,0 2,7 1,3

Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
bo boljše 38,5 35,9 27,9 31,0 37,6 26,4 37,0
bo slabše 25,4 44,5 39,4 35,1 32,9 40,0 26,0
bo približno enako 22,5 14,6 26,1 24,4 21,9 23,6 27,9
ne vem, ne morem oceniti 13,6 5,0 6,6 9,5 7,5 10,1 9,2

Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:

povp.ocena
1999
povp.ocena
2000
povp.ocena
2001
povp.ocena
2002
slovenska zunanja politika 2.79 2,83 3,24 3,61
delo vladne koalicije 2.62 3,41 2,87 3,09
delo parlamenta 2.57 2,76 2,91 3,02
delo parlamentarne opozicije 2.66 2,68 2,77 2,84
vključevanje Slovenije v mednarodne povezave 3,07 3,17 3,39 3,66
stopnja socialne varnosti 2.44 2,60 2,52 2,59
uspešnost gospodarske politike vlade 2,63 3,20 2,67 2,72

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. in 18. december 2002 (N=700)