Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2010

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno25,4
neuspešno69,3
ne vem5,4


Ali menite, da je zaradi vzdržnosti javnih financ potrebno zvišati upokojitveno starost na 65 let?
  %
da24,5
ne71,8
ne vem3,7


Ali ste za to, če državni zbor sprejme zakon, ki bo določil starostno mejo 65 let, o tem odločamo na referendumu?
  %
da61,8
ne35,6
ne vem2,6


Ali se boste udeležili referenduma, če do njega pride?
  %
zagotovo ne11,4
verjetno ne4,7
verjetno da10,7
zagotovo da70,7
ne vem2,5


Odgovarjajo tisti, ki bi se referenduma udeležili.
Kako bi glasovali na referendumu, bi podprli zakon o pokojninski reformi ali ne?
  %
glasoval/a bi za zakon19,3
glasoval/a bi proti zakonu73,6
ne vem7,1


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. – 19. avgust 2010       N=700