Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2005

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da60,8
ne30,3
ne vem8,9


Kako ste zadovoljni z informativnimi programi Radiotelevizije Slovenija?
  %
zadovoljen sem z radijskim in televizijskim informativnim programom52,0
bolj sem zadovoljen z radijskim in manj s televizijskim informativnim programom11,7
bolj sem zadovoljen s televizijskim in manj z radijskim informativnim programom15,0
z obema informativnima programoma sem nezadovoljen14,7
ne vem6,5


Bi lahko na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni povsem ne zaupam in 5 povsem zaupam, ocenili, koliko zaupate informacijam, ki jih posreduje RTV Slovenija?
  %
12,8
25,9
327,8
437,4
520,9
ne vem5,1
Povprečna ocena:3,72


Ali informacijam Televizije Slovenija zaupate bolj ali manj kot informacijam ostalih slovenskih televizijskih postaj?
  %
zaupam bolj informacijam TV Slovenija34,0
zaupam bolj informacijam ostalih televizijskih postaj15,2
zaupam enako enim in drugim44,2
ne zaupam ne enim ne drugim0,6
ne vem6,0


25. septembra bo referendum o novem zakonu o RTV. Ali vam je znano, kaj je sporno v tem zakonu?
  %
da23,3
nekaj vem tem29,5
nič ne vem o tem47,2


Se boste udeležili referenduma o zakonu o RTV Slovenija?
da56,0
ne24,3
ne vem19,7


Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili referenduma.
Kako boste glasovali na referendumu o zakonu o RTVS?
  %
glasoval bom za sprejeti zakon23,7
glasoval bom proti sprejetemu zakonu26,5
ne vem49,8


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. in 18. avgust 2005       N=700