Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2003

Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
1. da51,2
2. ne35,7
3. ne vem, nimam mnenja13,1

Ali lahko z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabi in 5 zelo dobri, ocenite odnose med Slovenijo in državami, ki so nastale na območju nekdanje skupne države?
  povprečna ocena
Odnosi med Slovenijo in BiH2,95
Odnosi med Slovenijo in Hrvaško1,86
Odnosi med Slovenijo in Makedonijo3,10
Odnosi med Slovenijo ter Srbijo in Črno Goro2,76

Če bi si Slovenija sama lahko izbirala sosede, katere od držav naslednic nekdanje bivše Jugoslavije danes nikakor ne bi hoteli imeti za soseda?
  %
BiH4,5
Hrvaške53,6
Makedonije2,7
Srbije in Črne Gore24,1
ne vem15,1

So odnosi med Slovenijo in Hrvaško danes boljši ali slabši kot pred petimi leti?
  %
boljši12,2
enaki17,2
slabši66,6
ne vem3,9

Odgovarjajo tisti, ki menijo, da so odnosi slabši.
Kdo je bolj odgovoren, da so odnosi slabši, kot pred petimi leti?
  %
slovenska stran8,6
hrvaška stran37,7
obe enako50,9
ne vem2,8

Kdaj je po vašem mnenju realno pričakovati, da se bodo odprta vprašanja rešila?
  %
do vstopa Slovenije v EU20,4
do vstopa Hrvaške v EU36,7
drugo1,1
nikoli26,0
ne vem15,8

Kako naj ravna Slovenija v primeru, če v doglednem času ne bo možno s Hrvaško doseči dogovora o odprtih vprašanjih?
  %
naj vztraja pri bilateralnih pogajanjih16,8
naj zaprosi EU, da ji pri tem pomaga34,6
naj zaostri odnose s Hrvaško11,6
naj pogojuje vstop Hrvaške v EU z ureditvijo odnosov med državama23,7
arbitraža1,6
drugo0,9
ne vem10,9

Ali bi se v primeru nadaljnjega zaostrovanja odnosov med Slovenijo in Hrvaško odpovedali morebitnim počitnicam na Hrvaškem? (N = 350)
  %
da42,9
ne30,4
ne hodim na Hrvaško24,6
ne vem2,0* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. in 21. avgust 2003 (N=700)