Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2001

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da63,2
2. ne25,5
3. ne vem, nimam mnenja11,3

Ali odobravate sedanjo vladno koalicijo med DESUS-om, LDS, SLS in ZLSD?
1. odobravam41,1
2. ne odobravam37,5
3. ne vem21,4Znotraj koalicije LDS, SLS+SKD, ZLSD in DESUS je prišlo do nekaterih nesporazumov (referendum o umetni oploditvi, poslovnik državnega zbora, ustanovitev preiskovalne komisije o delu ministrstva za gospodarstvo, vrnitev gozdov Cerkvi...). Kako naj v takšni situaciji ravna predsednik vlade Drnovšek?
1. naj ohrani sedanjo koalicijo28,0
2. naj iz koalicije izključi SLS+SKD10,5
3. naj iz koalicije izključi ZLSD 1,4
4. naj razpusti koalicijo in sestavi novo 32,1
5. drugo1,3
6. ne vem26,7

Odgovarjali so tisti, ki menijo, naj Drnovšek razpusti koalicijo in sestavi novo.
S kom naj sestavi novo koalicijo?
1. samo LDS16,4
2. SDS - Socialdemokratska stranka 4,5
3. SNS - Slovenska nacionalna stranka 0,5
4. NSI - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka2,0
5. SMS - Stranka mladih Slovenije5,9
6. SDS in NSI3,0
7. drugo3,3
8. ne vem64,4

Minilo je nekaj več kot sedem mesecev od konstituiranja nove vlade. Kako ocenjujete njeno delo?
1. zelo neuspešno 7,7
2. neuspešno19,2
3. niti niti37,0
4. uspešno31,6
5. zelo uspešno1,9
6. ne vem2,6

Ali lahko naštejete tri ministre (ministrstva), ki so v minulih sedmih mesecih delovali najboljše?
1. Ministrstvo za finance (mag. Anton Rop)16,4
2. Ministrstvo za zunanje zadeve (dr. Dimitrij Rupel)15,1
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (mag. Franc But)10,5
4. Ministrstvo za notranje zadeve (dr. Rado Bohinc)7,5
5. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (dr. Lucija Čok)6,2
6. Ministrstvo za obrambo (dr. Anton Grizold)3,7
7. Ministrstvo za zdravje (prof. dr. Dušan Keber, dr. med)2,9
8. Ministrstvo za gospodarstvo (dr. Tea Petrin)2,8
9. Ministrstvo za kulturo (Andreja Rihter)2,8
10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (dr. Vlado Dimovski)2,6
11. Ministrstvo za okolje in prostor (mag. Janez Kopač)2,4
12. Minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve (Igor Bavčar)2,1
13. Ministrstvo za promet (Jakob Presečnik)1,3
14. Ministrstvo za pravosodje (mag. Ivan Bizjak)0,8
15. Ministrstvo za informacijsko družbo (dr. Pavel Gantar)0,5
16. vsi so delali enako dobro2,5
17. noben ni delal dobro5,0
18. ne vem53,9

Ali lahko naštejete tri ministre (ministrstva), ki so v minulih sedmih mesecih delovali najslabše?
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (mag. Franc But)12,2
2. Ministrstvo za okolje in prostor (mag. Janez Kopač)8,7
3. Ministrstvo za gospodarstvo (dr. Tea Petrin)5,8
4. Ministrstvo za finance (mag. Anton Rop)4,2
5. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (dr. Lucija Čok)4,0
6. Ministrstvo za zunanje zadeve (dr. Dimitrij Rupel)2,8
7. Ministrstvo za obrambo (dr. Anton Grizold)2,7
8. Ministrstvo za zdravje (prof. dr. Dušan Keber, dr. med)2,6
9. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (dr. Vlado Dimovski)2,1
10. Ministrstvo za notranje zadeve (dr. Rado Bohinc)2,1
11. Ministrstvo za kulturo (Andreja Rihter)1,8
12. Ministrstvo za promet (Jakob Presečnik)0,9
13. Ministrstvo za pravosodje (mag. Ivan Bizjak)0,6
14. Ministrstvo za informacijsko družbo (dr. Pavel Gantar)0,5
15. Minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve (Igor Bavčar)0,2
16. vsi so delali enako slabo2,6
17. noben ni delal slabo1,3
18. ne vem66,9

Je minister za okolje in prostor ravnal prav, ko se je odločil, da bo sedež holdinga elektroenergetskih podjetij v Ljubljani in ne v Mariboru?
1. ravnal je prav21,0
2. ni ravnal prav55,0
3. ne vem24,0

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. in 22. avgust 2001 (N = 700)