Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2015

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno26,1
neuspešno64,9
ne vem9,0
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 14. – 16. april 2015       N=700