Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2002

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da49,8
2. ne39,9
3. ne vem, nimam mnenja10,3

Če bi bil jutri referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo, bi vi glasovali za ali proti vstopu v EU?
april 01 januar 02 februar 02 april 02
glasoval bi za 48,2 63,6 47,9 57,6
glasoval bi proti 36,1 25,7 32,3 34,0
ne vem 15,7 10,7 19,9 9,0

In če bi bil jutri referendum o vstopu Slovenije v zvezo Nato, bi vi glasovali za ali proti vstopu v Nato?
april 01 januar 02 april 02
za47,747,940,5
proti25,632,344,5
ne vem26,719,915,0(Odgovori tistih, ki bi glasovali za)
Zakaj bi glasovali za vstop v zvezo Nato?
1. ker menim, da bi bila Slovenija kot članica Nata bolj varna država46,6
2. ker bi se z vstopom Slovenije v Nato zvišal mednarodni ugled naše države10,4
3. ker se Slovenija mora vključevati v mednarodne integracije21,8
4. ker je sistem zagotavljanja kolektivne varnosti cenejši od izgradnje lastnega in avtonomnega obrambnega sistema10,6
5. drugo6,1
6. ne vem4,5

(Odgovori tistih, ki bi glasovali proti)
Zakaj bi glasovali proti vstopu v zvezo Nato?
1. ker menim, da varnost Slovenije ni ogrožena14,3
2. ker se ne strinjam s politiko zveze Nato15,3
3. ker menim, da bi morala biti Slovenija nevtralna12,8
4. ker bi bilo članstvo v Natu za nas predrago41,5
5. drugo10,0
6. ne vem6,3

Ali bi bilo potrebno o morebitni pridružitvi Slovenije Natu odločati na referendumu?
april 01januar 02april 02
da67,563,067,2
ne19,429,425,7
ne vem13,27,6 7,1

Ali bi se udeležili referenduma o vstopu Slovenije v zvezo Nato?
1. da85,6
2. ne9,4
3. ne vem5,0

Ste po vašem mnenju dovolj seznanjeni s prednostmi in pomanjkljivostmi morebitne slovenske pridružitve Natu?
april 01januar 02april 02
da, dovolj sem seznanjen39,647,436,8
ne, nisem dovolj seznanjen49,642,656,4
ne vem 10,810,06,9

Ali lahko na petstopenjski lestvici ocenite koliko je kdo od naštetih politikov privržen slovenskemu članstvu v zvezi Nato, pri čemer ena pomeni izrazit nasprotnik, 5 pa izrazit zagovornik.

povprečna ocena
Milan Kučan4,16
Janez Drnovšek4,49
Borut Pahor3,98
Dimitrij Rupel4,53
Anton Grizold4,16
Janez Janša3,90
Lojze Peterle3,40
Zmago Jelinčič1,93
Andrej Bajuk3,05
Franc But3,32
Jelko Kacin3,94

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. in 18. april 2002 (N = 700)