EU Volitve

Raziskavo smo opravili med 2. in 4. junijem 2009. Iz računalniškega seznama smo poklicali 4788 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 1422 ni bilo dosegljivih, 1754 jih ni želelo sodelovati v anketi, 612 pa jih ni ustrezalo vzorčnim določilom. Anketiranih je bilo 1000 oseb. Spolna in starostna struktura anketirancev ustrezata vzorčnim določilom, pri samoocenjevani izobrazbi je nekoliko poudarjen delež anketirancev, ki trdijo, da so končali srednjo ter višjo in visoko šolo, nekoliko več je tudi anketiranih iz urbanih bivalnih okolij. Odstopanja korigiramo s kombiniranim uteževanjem.

Volitve za Evropski parlament bodo v nedeljo, 7. junija. Najprej nas zanima kakšna je verjetnost, da se boste volitev udeležili. Ocenite na lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da ni nikakršne verjetnosti, da se boste volitev udeležili, 10 pa pomeni, da se jih boste udeležili zagotovo. Stopnje vmes izražajo manjšo stopnjo verjetnosti udeležbe oziroma neudeležbe. Povejte številko stopnje verjetnosti, ki najbolj ustreza vaši nameri.

  %
1 21,3
2 2,0
3 1,9
4 0,9
5 7,4
6 1,4
7 2,0
8 3,7
9 4,6
10 50,4
ne vem 4,4


Odgovarjajo tisti, ki so izbrali 8, 9 ali 10.
Ali ste se udeležili prvih volitev v Evropski parlament leta 2004?
  %
da 81,1
ne 11,5
ne vem 7,5


Ali ste se udeležili lanskih državnozborskih volitev?
  %
da 93,4
ne 6,5
ne vem 0,1

Volilna udeležba – napoved: Iz navedenih podatkov je možno sklepati, da bo volilna udeležba pod 35 %


Ali ste že odločeni, katero listo kandidatov boste podprli?
Če samodejno navede listo, jo vpišemo, sicer mu ponudimo, da preberemo seznam list:
Prebral/a vam bom seznam list, tako, kot so navedene na volilnem listu, vi pa mi povejte, katero boste najverjetneje volili?
  %
listo Desus z nosilcem Karlom Erjavcem 5,7
listo LDS z nosilcem Jelkom Kacinom 5,8
listo Nova Slovenija z nosilcem Lojzetom Peterletom 7,0
listo Socialnih demokratov z nosilcem Zoranom Thalerjem 13,5
listo Zares z nosilcem Ivom Vajglom 4,7
listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Milanom Zverom 15,3
listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Ivanom Žagarjem 1,4
listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Sergejem Časom 0,4
drugo 0,2
ne vem 45,4
nobeno 0,6


 
zagotovo
bi volili
%
redno
volijo
%
napoved
%
ocena
možnosti
napoved
listo Desus

5,5

5,5

10,0

0-1

1

listo LDS

6,5

6,0

10,9

0-1

1

listo Nova Slovenija

7,7

8,7

14,0

0-1

1

listo Socialnih demokratov

15,5

15,8

26,7

2-3

2

listo Zares

4,6

4,3

8,1

0-1

 

listo Slovenske demokratske stranke

14,9

14,5

26,7

2-3

2

listo Slovenske ljudske stranke

1,8

1,9

3,1

 

 

listo Slovenske nacionalne stranke

0,3

0,4

0,5

 

 Napoved smo naredili tako, da smo opravili strukturna križanja in sicer znotraj tistih, ki bodo zagotovo šli na volitve in tistih, ki so se udeležili prejšnjih EU in zadnjih državnozborskih volitev. Obe največji stranki imata možnost dobiti pa dva ali tri poslanske sedeže, NSi, LDS, DeSUS in Zares pa po en sedež, pri čemer ima NSi še največ možnosti.

Ninamedia, 2. do 4. junij 2009         n=1000