EU Volitve

Raziskavo smo opravili med 26. in 28. majem 2009. Iz računalniškega seznama smo poklicali 4635 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 1317 ni bilo dosegljivih, 1789 jih ni želelo sodelovati v anketi, 529 pa jih ni ustrezalo vzorčnim določilom. Anketiranih je bilo 1000 oseb. Spolna in starostna struktura anketirancev ustrezata vzorčnim določilom, pri samoocenjevani izobrazbi je nekoliko poudarjen delež anketirancev, ki trdijo, da so končali srednjo ter višjo in visoko šolo, nekoliko več je tudi anketiranih iz urbanih bivalnih okolij. Odstopanja korigiramo s kombiniranim uteževanjem.

Volitve za Evropski parlament bodo v nedeljo, 7. junija. Najprej nas zanima kakšna je verjetnost, da se boste volitev udeležili. Ocenite na lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da ni nikakršne verjetnosti, da se boste volitev udeležili, 10 pa pomeni, da se jih boste udeležili zagotovo. Stopnje vmes izražajo manjšo stopnjo verjetnosti udeležbe oziroma neudeležbe. Povejte številko stopnje verjetnosti, ki najbolj ustreza vaši nameri.

  %
121,5
23,3
32,4
41,2
511,8
62,2
72,3
86,7
95,2
1041,6
ne vem1,7


Odgovarjajo tisti, ki so izbrali 8, 9 ali 10.
Ali ste se udeležili prvih volitev v Evropski parlament leta 2004?
  %
da84,5
ne9,0
ne vem6,5


Kaj pa lanskih državnozborskih volitev?
  %
da94,0
ne5,1
ne vem0,9


Ali ste že odločeni, katero listo kandidatov boste podprli?
Če samodejno navede listo, jo vpišemo, sicer mu ponudimo, da preberemo seznam list:
Prebral/a vam bom seznam list, tako, kot so navedene na volilnem listu, vi pa mi povejte, katero boste najverjetneje volili?
  %
listo Desus z nosilcem Karlom Erjavcem5,3
listo LDS z nosilcem Jelkom Kacinom 4,9
listo Nova Slovenija z nosilcem Lojzetom Peterletom7,7
listo Socialnih demokratov z nosilcem Zoranom Thalerjem10,2
listo Zares z nosilcem Ivom Vajglom 5,6
listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Milanom Zverom15,3
listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Ivanom Žagarjem2,6
listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Sergejem Časom0,9
drugo0,6
ne vem46,5
nobeno0,3


Kateremu izmed naštetih kandidatov za evropske poslance, bi dali svoj glas?
  %
Dr. Romana Cizelj2,8
Karl Erjavec9,2
Tanja Fajon2,2
Jeklo Kacin13,7
Matej Lahovnik10,6
Lojze Peterle13,4
Ivo Vajgl5,1
Zoran Thaler7,9
Milan Zver15,5
drugi1,5
ne vem18,2


 
zagotovo
bi volili
%
redno
volijo
%
napoved
%
listo Desus z nosilcem Karlom Erjavcem
5,0
3,7
7,1
listo LDS z nosilcem Jelkom Kacinom
5,5
5,3
9,9
listo Nova Slovenija z nosilcem Lojzetom Peterletom
8,7
8,5
16,0
listo Socialnih demokratov z nosilcem Zoranom Thalerjem
10,5
12,0
21,3
listo Zares z nosilcem Ivom Vajglom
5,0
7,4
10,3
listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Milanom Zverom
17,0
15,8
30,7
listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Ivanom Žagarjem
2,5
2,4
3,8
listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Sergejem Časom
1,2
0,4
0,9


Napoved smo naredili tako, da smo opravili strukturna križanja in sicer znotraj tistih, ki bodo zagotovo šli na volitve + tisti, ki so se udeležili prejšnjih EU in zadnjih državnozborskih volitev. Upoštevali smo še potencialni učinek preferenčnih glasov.

Ninamedia, 26. do 28. maj 2009         n=1000