EU Volitve

Anketo smo v agenciji Ninamedia izvedli med 10. in 11. junijem 2004. Anketiranje je potekalo telefonsko, po metodi računalniško podprtega telefonskega anketiranja. Iz računalniškega seznama smo poklicali 3645 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 1160 v času anketiranja ni bilo dosegljivih, 767 ni želelo sodelovati v anketi, 718 pa ni ustrezalo vzorčnim določilom. Znotraj gospodinjstva smo izbrali tisto osebo, ki je zadnja praznovala rojstni dan in je bila stara nad 18 let. Anketiranih je bilo 1000 oseb.

Se boste udeležili volitev za evropski parlament, ki bodo 13. junija?
  %
da62,5
ne24,6
ne vem12,9

Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev za EU parlament.
Za katero listo boste glasovali?
  %
skupno listo Liberalna demokracija Slovenije in Desusa z nosilcem Jelkom Kacinom15,4
listo Nove Slovenije z nosilcem Lojzetom Peterletom8,8
listo Stranke ekoloških gibanj Slovenije z nosilcem Leom Šešerkom0,1
listo Stranke mladih Slovenije in Zelenih Slovenije z nosilko Alenko Paulin1,4
listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Miho Brejcem9,2
listo Nacionalne stranke dela z nosilcem Marjanom Poljšakom0,2
listo Stranke slovenskega naroda z nosilcem Mihaelom Jarcem-
listo Slovenija je naša z nosilko Aljo Brglez Uranjek0,8
listo Demokratske stranke Slovenije z nosilcem Alojzom Krapežem-
listo Glas žensk Slovenije z nosilko Darjo Lampe0,8
listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Zmagom Jelinčičem Plemenitim2,3
listo Združene liste socialnih demokratov z nosilcem Avrelijem Jurijem7,6
listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Francem Butom5,3
ne vem48,2

Komu boste dali preferenčni glas?
Navajamo kandidate, ki so dobili več kot 3 odstotke preferenčnih glasov.
  %
Lojze Peterle23,4
Jelko Kacin21,7
Mihael Brejc12,0
Borut Pahor10,4
Franc But7,9
Aurelio Juri3,7
Zmago Jelinčič Plemeniti3,3

Volilna ocena Ninamedia d.o.o.

  tel.
1-3.6.
100 % tel.
10-11.6.
100 % projekcija
sedežev
LDS in Desus15,630,515,429,72-3
NSi7,614,98,817,01
SEG0,40,80,10,2 
SMS in ZS1,73,31,42,8 
SDS11,322,19,217,71-2
NSD0,40,80,20,4 
SSN---- 
SJN1,42,70,81,6 
DS0,20,4-- 
GŽS0,51,00,81,5 
SNS2,34,52,34,4 
ZLSD6,612,97,614,71
SLS3,16,05,310,10-1
ne vem48,9  48,2   

Izračuni po D'Hontovem sistemu kažejo, da bi bili po naši telefonski raziskavi volilni sedeži razdeljeni med LDS (2-3), SDS (1-2), NSi (1), ZLSD (1) in SLS (0-1). Rezultati terenske raziskave, ki smo jo opravili prejšnji teden so pokazali, da bi bila porazdelitev: LDS (2), SDS (2), NSi (1), ZLSD (1) in SNS (1).

Ninamedia, 10. - 11. junij 2004       N=1000