Volilna napoved 25. – 27. oktober 2011       n=1000

Ali nam lahko zaupate, katero stranko boste volili na državnozborskih volitvah 4. decembra?
 %
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev3,3
LDS - Liberalna demokracija Slovenije0,3
SDS – Slovenska demokratska stranka16,8
SLS - Slovenska ljudska stranka1,2
SNS - Slovenska nacionalna stranka0,7
SD - Socialni demokrati3,6
Zares – socialno liberalni0,4
Gibanje za trajnostni razvoj Matjaža Hanžka0,8
NSi – Nova Slovenija1,0
Lista Zorana Jankovića 10,8
Lista Gregorja Viranta11,3
druge 0.3
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 42,8
ne bom volil 6,8


Odgovarjajo tisti, ki ne vedo, katero stranko bodo volili.
Ali nam lahko poveste, katera stranka vam je najbližja?
 %
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev2,2
LDS - Liberalna demokracija Slovenije0,7
SDS – Slovenska demokratska stranka2,9
SLS - Slovenska ljudska stranka0,9
SNS - Slovenska nacionalna stranka0,1
SD - Socialni demokrati1,6
Zares – socialno liberalni0,0
Gibanje za trajnostni razvoj Matjaža Hanžka0,5
NSi – Nova Slovenija0,3
Lista Zorana Jankovića 4,4
Lista Gregorja Viranta8,4
druge 0,1
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 22,0


Opredeljeni in tisti, ki jim je stranka blizu - seštevek:
opredeljeni
stranka jim je blizu
skupaj
zagotovo bodo volili
volilna napoved
interval zaupanja volilne napovedi
DeSUS
3,3
2,2
5,5
3,7
7,7
5,6 – 9,8
LDS
0,3
0,7
1,0
0,2
1,4
0,5 – 2,3
SDS
16,8
2,9
19,7
20,4
27,7
24,2 – 31,2
SLS
1,2
0,9
2,1
1,3
3,0
0,4 – 2,2
SNS
0,7
0,1
0,8
0,9
1,1
0,2– 2,6
SD
3,6
1,6
5,2
4.7
7,3
5,3 - 9,3
Zares
0,4
0,4
0,8
0,5
1,1
0,0 – 1,1
NSi
0,8
0,5
1,3
1,4
1,8
0,8 – 2,8
TRS
1,0
0,3
1,3
0,5
1,8
0,8 – 2,8
LZJ – PS
10,8
4,4
15,2
12,1
21,6
18,4 – 24,8
LGV
11,3
6,4
17,7
13,9
24,9
21,5- 28,3
drugo
0.3
0,1
0,4
0,1
0,6
0,0 -1,2
ne vem
42,8
22,0
22,0
40,1
nobena
6,8
6,8

Standardna napaka merjenja je 3,1 %. Spolna in starostna struktura anketirancev ustrezata vzorčnim določilom, pri samoocenjevani izobrazbi je nekoliko poudarjen delež anketirancev, ki trdijo, da so končali srednjo ter višjo in visoko šolo, nekoliko več je tudi anketiranih iz urbanih bivalnih okolij. Odstopanja korigiramo s kombiniranim uteževanjem. Pri razporeditvi neopredeljenih volilcev pa smo upoštevali njihove preference, do nekaterih standardnih vrednot. Izračun volilne napovedi tako ni linearni seštevek volilnih preferenc in simpatij, temveč vsebuje korelacijske dejavnike, ki so posledica temeljnih opredelitev, ki smo jih zaznali pri volilcih.

Ocene volilne udeležbe: 63,5 %Kolikšna je verjetnost, da se boste udeležili volitev 4. decembra?
 %
zagotovo se ne bom udeležil12,7
verjetno se ne bom udeležil2, 1
verjetno se bom udeležil16,6
zagotovo se bom udeležil67,2
ne vem1,6