Vox populi

Seznam političnih osebnosti po abecednem vrstnem redu - januar 2002

   Anderlič
   Bajuk
   Bizjak
   But
   Černjak
   Dimovski
   Drnovšek
   Golobič
   Janša
   Jelinčič
   Kacin
   Keber
   Kopač
   Kučan
   Pahor
   Peče
   Peterle
   Podobnik Janez
   Potočnik Vika
   Rop
   Rupel
   Školč


Vox - januar

Tokratni Vox populi je narejen nekoliko nestandardno. Že dalj časa namreč ugotavljamo, da so na razpredelnici visoko uvrščene tudi osebe, ki so politično nedejavne, visoke ocene prejemajo pa za svoje nekdanje delo. Odločili smo se lestvico 22-ih najbolj priljubljenih politikov nekoliko osvežiti in sicer tako, da smo v prvi januarski raziskavi anketirance zaprosili, da nam naštejejo do pet aktivnih političnih osebnosti, ki jih najbolj cenijo. Enako bomo počeli tudi v bodoče - v začetku leta bomo izbrali kandidate za razpredelnico nato pa jih bomo ocenjevali na enak način, kot doslej. Tokrat objavljamo pričujočo razpredelnico, na kateri uvrščene politike navajamo po abecednem vrstnem redu, v februarski raziskavi pa jih bodo anketiranci ocenjevali. Dva zadnje uvrščena bosta zapustila razpredelnico, na njuno mesto pa se bosta na novo uvrstila politika, ki bosta zbrala največ predlogov anketirancev.

Za razlago naj povemo še to, da smo za določitev razpredelnice 22-ih najbolj priljubljenih, upoštevali število navedb in tudi podatek, na katerem mestu so bili kandidati navedeni. S posebno metodo obteževanja podatkov smo dobili seznam dvaindvajsetih, ta hip najbolj izpostavljenih politikov.