Vox populi

februar 2001

24.1.21.02.
1. Kučan4,014,09
2. Drnovšek3,803,86
3. Pahor3,563,61
4. Arhar3,313,24
5. Gaspari3,123,19
6. Bučar3,133,13
7. Potočnik3,133,10
8. Rop3,113,09
9. Mencinger3,063,06
10. Bavčar2,842,93
11. Bizjak2,802,85
12. Kacin2,702,83
13. Partljič2,612,81
14. Gaber2,652,75
15. Jelinčič2,592,72
16. Simšič2,582,67
17. Janša2,662,64
18. But-2,63
19. Zagožen F.2,442,46
20. Školč2,352,42
21. Peterle2,352,31
22. Bajuk-2,05


Vox populi lestvica - februar 2001

V torek, 20. in sredo, 21. februarja 2001 smo v sodelovanju z agencijo Ninamedia opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo. Iz računalniškega seznama smo poklicali 2211 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 606 ni bilo dosegljivih, 905 pa jih ni želelo sodelovati v anketi. Spolna in starostna struktura anketirancev ustrezata vzorčnim določilom, pri samoocenjevani izobrazbi je nekoliko poudarjen delež anketirancev, ki trdi, da so končali srednjo ter višjo in visoko šolo, nekoliko več je tudi anketiranih iz urbanih bivalnih okolij. Odstopanja korigiramo s kombiniranim uteževanjem.

V družbi najbolj priljubljenih slovenskih politikov vladajo »stabilne razmere«: med prvo dvanajsterico je prišlo le do ene spremembe in sicer Mitja Gaspari se je povzpel s sedmega na peto mesto. Vodilna trojica Milan Kučan, Janez Drnovšek in Borut Pahor, so dobili v povprečju višje ocene kot januarja, Tone Partljič pa je v odnosu na minuli mesec najbolj popravil svojo povprečno oceno. Za februarsko merjenje priljubljenosti je tudi sicer značilno, da je večina politikov nekoliko boljše ocenjenih, kot januarja. Pozitivno presenečenje na razpredelnici je Franc But, ki se je prvič uvrstil v družbo najbolj priljubljenih in se je obdržal na solidnem 18. mestu. Družbo 22-ih najbolj priljubljenih zapuščata Lojze Peterle in Andrej Bajuk, ki sta najslabše ocenjena, naslednji mesec pa ju bosta zamenjala brata Janez in Marjan Podobnik, ki sta zbrala največ predlogov.