Vox populi - Aktualna vprašanja

SEPTEMBER 2007

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno37,6
neuspešno57,8
ne vem4,7


Ali odobravate zamenjavo ministrov?
  danene vem
Andreja Bručana69,721,39,0
Janeza Božiča35,244,020,8
Jureta Zupana51,522,725,8


Ali so novi ministri ustrezna zamenjava za njih?
  danene vem
Zofija Mazej Kukovič17,239,443,4
Radovan Žerjav23,417,259,4
Mojca Kucler Dolinar31,617,251,2


Ali bi bilo po vašem mnenju smotrno zamenjati še katerega ministra?
  %
da27,7
ne41,2
ne vem31,1


Odgovarjajo tisti, ki menijo, da bi bilo smotrno zamenjati še katerega ministra.
Katerega ministra bi bilo smotrno še zamenjati? (n=184)
  %
dr. Andrej Bajuk 33,3
dr. Milan Zver13,4
Janez Podobnik, dr. med.11,5
dr. Dimitrij Rupel 10,4
Karl Viktor Erjavec 9,2
dr. Vasko Simoniti 7,1
dr. Gregor Virant5,1
mag. Andrej Vizjak 4,3
Dragutin Mate 3,2
Iztok Jarc1,3
dr. Lovro Šturm 0,9
dr. Ivan Žagar 0,3


Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?

 

2005

2006

2007

 

mar.

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep

Lojze Peterle

4,9

7,3

6,0

6,7

7,9

8,1

9,2

15,8

12,9

12,3

12,1

Janez Drnovšek

42,0

48,8

45,7

54,1

48,8

42,0

44,6

35,3

43,2

48,7

46,4

Andrej Bajuk

1,5

1,0

2,1

0,8

1,5

1,2

1,1

0,4

1,8

0,5

1,1

Anton Rop

7,9

8,5

5,8

7,8

7,2

9,7

6,3

7,3

6,2

6,4

6,0

Janez Janša

27,5

21,2

31,9

18,8

22,4

23,8

25,9

30,8

24,0

23,9

22,8

vsi enako

1,0

1,2

0,7

0,4

2,2

2,9

1,4

0,7

1,3

0,4

2,2

noben

4,5

3,3

2,3

3,3

3,2

4,0

3,9

1,5

3,4

3,4

2,3

ne vem

10,6

8,7

5,6

8,1

6,8

8,3

7,6

8,3

7,2

4,5

7,1Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?

 

2005

2006

2007

 

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep

dr. Milan Zver

17,3

19,4

19,0

21,3

21,7

20,2

31,2

30,1

29,5

23,8

dr. Gregor Virant

8,4

5,8

4,0

6,5

4,0

6,4

28,4

27,8

28,7

17,6

dr. Andrej Bajuk

9,3

4,7

4,5

17,0

15,0

15,0

18,8

13,7

11,2

8,0

Marjeta Cotman

-

-

-

-

-

-

-

5,0

15,6

6,3

Janez Podobnik, dr. med.

4,1

6,8

3,4

8,9

6,4

8,5

11,5

7,0

7,2

5,1

Dragutin Mate

5,6

4,0

6,9

4,6

3,6

4,5

4,8

5,0

4,1

4,8

Karl Viktor Erjavec

12,8

3,6

11,2

6,0

5,3

4,8

6,5

4,3

5,8

4,7

mag. Andrej Vizjak

7,2

3,2

4,5

6,1

4,7

7,3

7,9

10,3

11,5

4,5

dr. Dimitrij Rupel

18,2

15,4

12,4

10,8

15,0

11,0

6,0

5,4

8,5

3,1

mag. Janez Božič

2,7

4,6

3,7

5,0

3,2

2,8

5,8

7,1

4,6

2,9

Iztok Jarc

-

-

-

-

-

-

-

1,4

6,5

2,6

mag. Andrej Bručan, dr. med.

15,9

19,5

9,6

10,1

8,6

5,6

5,5

2,5

5,3

1,8

dr. Lovro Šturm

5,6

6,8

4,5

4,7

3,6

2,9

3,5

4,4

4,1

1,6

dr. Vasko Simoniti

3,2

2,4

1,3

2,7

2,4

1,8

1,9

1,6

3,5

1,2

dr. Ivan Žagar

1,7

1,1

1,0

2,2

0,8

1,0

1,9

1,6

1,9

0,6

dr. Jure Zupan

1,7

1,1

0,9

2,2

1,0

0,9

2,3

1,3

1,5

0,2

dr. Žiga Turk

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,2

0,1

vsi

0,8

2,5

-

1,7

0,4

0,7

-

0,5

0,3

2,0

noben

12,1

10,8

11,0

9,7

13,2

8,7

7,5

7,4

9,1

8,6

ne vem

27,5

36,6

42,3

34,9

37,6

23,9

30,5

28,8

23,7

44,2Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?

 

2005

2006

2007

 

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep

mag. Andrej Bručan, dr. med.

11,4

5,8

9,6

11,6

18,7

6,8

18,8

22,5

30,9

28,9

dr. Andrej Bajuk

15,1

14,0

15,3

10,4

11,1

14,0

16,1

17,0

12,3

20,3

dr. Jure Zupan

0,4

0,4

1,0

0,4

1,9

2,9

2,2

2,3

4,4

9,9

mag. Janez Božič

1,9

2,0

1,1

1,2

2,1

0,5

3,2

2,3

2,3

8,5

dr. Milan Zver

11,3

7,5

6,5

8,8

13,9

13,2

5,8

7,9

9,6

8,3

dr. Dimitrij Rupel

8,9

11,7

8,3

11,0

12,1

21,6

13,1

10,8

9,4

6,1

dr. Vasko Simoniti

2,3

4,1

1,2

3,5

3,0

2,2

5,1

3,1

6,6

5,3

Janez Podobnik, dr. med.

9,1

10,1

8,2

7,8

6,3

9,7

5,3

7,5

12,4

4,0

Karl Viktor Erjavec

6,7

4,7

3,4

6,5

7,6

6,1

4,2

9,8

7,0

3,9

mag. Andrej Vizjak

1,8

3,0

6,9

3,5

2,5

2,4

2,4

1,9

4,0

2,9

dr. Gregor Virant

0,5

0,2

2,1

2,3

1,0

3,8

2,2

2,2

3,8

2,2

Dragutin Mate

2,3

2,5

1,2

5,1

2,6

4,6

9,6

6,8

2,3

1,3

dr. Lovro Šturm

1,8

2,0

0,7

6,8

2,1

2,5

2,9

2,5

3,0

1,0

Iztok Jarc

-

-

-

-

-

-

-

1,3

2,5

1,0

Marjeta Cotman

-

-

-

-

-

-

-

0,4

2,7

0,3

dr. Žiga Turk

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,9

0,1

dr. Ivan Žagar

0,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

0,6

0,7

0,1

vsi

1,7

3,1

3,8

1,2

1,8

2,3

1,8

1,6

3,0

3,5

noben

6,0

5,6

3,8

3,8

6,0

3,5

3,1

5,9

8,8

4,1

ne vem

41,1

46,5

49,2

42,9

40,7

39,4

42,2

41,2

35,6

43,6* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. september 2007       N=700