Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2002

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da59,8
2. ne32,9
3. ne vem7,4

Če bi bil jutri referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo, bi vi glasovali za ali proti?
maj 02 junij 02 julij 02 avgust 02 september 02
za 57,4 57,2 59,8 60,3 57,4
proti 30,0 26,7 29,1 27,3 27,7
ne bi volil 2,8 3,7 2,6 1,9 2,2
ne vem 9,7 12,4 9,5 10,6 12,7

Novembra bodo predsedniške in lokalne volitve ter volitve članov državnega sveta. Ali se jih boste udeležili?
%
da 83,3
ne 9,2
ne vem 7,5

Če bi na volitvah za predsednika republike sodelovali naslednji kandidati, kateremu izmed njih bi dali svoj glas? (Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev.)
junij 02 julij 02 13.avgust 02 avgust 02 september 02
Arhar 30,2 31,1 13,6 12,1 8,3
Bebler - - 3,7 7,0 4,7
Brezigar 8,1 10,7 11,9 13,6 12,9
Drnovšek 40,9 39,1 32,1 37,4 37,1
Jelinčič 7,1 6,6 8,9 8,4 6,5
Joras - - - - 1,3
Kreft - 1,7 3,9 6,7 1,1
nobenemu 3,4 2,3 7,9 3,4 1,1
ne vem 8,6 6,9 14,4 10,4 15,2
ne bi volil 1,7 1,5 3,7 0,9 -

Če bi se v drugem krogu predsedniških volitev pomerila ..., komu bi dali svoj glas?
%
Brezigar 34,3
Drnovšek 54,5
ne vem, nobenemu 11,2

%
Bučar 30,8
Drnovšek 56,0
ne vem, nobenemu 13,2

%
Brezigar 46,2
Bučar 38,0
ne vem, nobenemu 15,8


Ninamedia, 17. in 18. september 2002 (N = 700)