Vox populi - Aktualna vprašanja

OKTOBER 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno25,6
neuspešno68,1
ne vem6,3
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 15. – 17. oktober 2013       N=700