Vox populi - Aktualna vprašanja

OKTOBER 2011

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno13,9
neuspešno82,9
ne vem3,3


Ali ste v preteklosti praviloma glasovali za stranke sorodne politične usmeritve ali za stranke različne politične usmeritve?
  %
glasoval sem za stranke sorodne politične usmeritve51,3
glasoval sem za stranke različne politične usmeritve40,3
ne vem8,4


Kaj predvsem pričakujete od letošnjih državnozborskih volitev?
  %
nova vlada bo izboljšala gospodarske in socialne razmere30,2
vlado bodo sestavljali sposobni in kompetentni ljudje22,7
nič se ne bo spremenilo39,4
drugo2,4
ne vem5,3


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. oktober 2011       N=700