Vox populi - Aktualna vprašanja

OKTOBER 2009

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno32,2
neuspešno60,8
ne vem7,0


V nadaljevanju vam bomo zastavili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na določbe predloga družinskega zakonika. O njem bo kmalu odločal državni zbor. Izhodišče družinskega zakonika je: "Družino ustvarja otrok; če ni otroka, ni družine." Ali se s to trditvijo strinjate?
  %
da61,5
ne37,4
ne vem1,1


Do zdaj je bila družina opredeljena kot življenjska skupnost staršev in otrok. Po novem bo družina življenjska skupnost otroka in najmanj enega roditelja ali odrasle osebe, ki trajno skrbi za otroka in ima do njega določene pravice ter obveznosti. Katera opredelitev družine je bližje vašim pogledom?
  %
družina je življenjska skupnost staršev in otrok64,1
družina je življenjska skupnost otroka in najmanj enega roditelja ali odrasle osebe33,4
drugo0,6
ne vem1,9


Predlog družinskega zakonika prinaša še druge novosti. Nekatere od njih vam bomo našteli v nadaljevanju. Povejte, prosim, katere od naštetih novosti se vam zdijo sprejemljive, katere pa niso sprejemljive?
  DANENE VEM
otroka lahko skupaj posvojita ne samo zakonca, temveč tudi zunajzakonska partnerja71,327,51,2
možnost posvojitve otrok istospolnih partnerjev22,774,33,1
zakonsko zvezo bo mogoče skleniti zunaj uradnih prostorov in brez prisotnosti pooblaščenca in prič37,460,32,3
omogočeno bo sklepanje ženitnih pogodb 60,731,57,8
zakonca bosta lahko svobodno urejala medsebojna premoženjska razmerja (le če se o njih ne dogovorita, zanju velja režim, ki ga določa zakon)93,75,21,2
telesno kaznovanje otrok bo prepovedano70,825,63,5
o ukrepih za varstvo koristi otroka bodo v glavnem odločala sodišča55,138,26,7


Nekateri menijo, da bi morali o družinskem zakoniku odločiti na referendumu, saj dopušča možnost posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev. Drugi referendumskemu odločanju nasprotujejo, ker večina ne more odločati o pravicah manjšin in ker trdijo, da bi bil tak referendum protiustaven. Kaj menite vi, bi bil referendum potreben?
  %
referendum bi bil potreben 23,6
referendum ni potreben72,4
ne vem4,0


Če bi danes sklenili, da boste živeli v življenjski skupnosti z osebo nasprotnega spola, za kakšno obliko zveze bi se odločili, za zakonsko zvezo ali za zunajzakonsko skupnost?
  %
za zakonsko zvezo 61,3
za zunajzakonsko skupnost31,4
drugo1,0
ne vem6,4


Ali imate otroke?
  %
da78,4
ne21,5


Kakšen je vaš stan?
  %
poročen (a)60,7
zunajzakonska skupnost14,0
samski25,2
ne želi povedati0,1


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. – 22. oktober 2009       N=700