Vox populi - Aktualna vprašanja

NOVEMBER 2014

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno18,1
neuspešno70,4
ne vem11,5
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. november 2014       N=700