Vox populi - Aktualna vprašanja

NOVEMBER 2009

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno38,4
neuspešno56,4
ne vem5,2


Ali naj državni zbor ratificira (potrdi) arbitražni sporazum med vladama Slovenije in Hrvaške?
  %
da52,5
ne30,7
ne vem16,9


Nekateri menijo, da bi morali o sprejemljivosti arbitražnega sporazuma odločiti ljudje na referendumu. Ali se s tem strinjate?
  %
da37,2
ne58,5
ne vem4,3


Če bi razpisali referendum o arbitražnem sporazumu, ali bi se ga udeležili?
  %
zagotovo da50,0
verjetno da14,3
zagotovo ne21,8
verjetno ne11,2
ne vem2,8


Odgovarjajo tisti, ki se bodo zagotovo udeležili referenduma.
AE. Ali bi na referendumu glasovali za potrditev arbitražnega sporazuma ali proti potrditvi arbitražnega sporazuma?
  %
glasoval bi za potrditev46,5
glasoval bi proti38,9
ne vem14,5


Ali ste seznanjeni z vsebino arbitražnega sporazuma med vladama Slovenije in Hrvaške (o določitvi meje)?
  %
da67,6
ne32,4


Našteli vam bomo nekatere določbe arbitražnega sporazuma, vi pa nam, prosim, povejte, ali se s posameznimi naštetimi določbami strinjate ali ne:
  se strinjamne strinjam sene vem
Arbitražno sodišče določi potek meje med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in morju78,115,36,6
Arbitražno sodišče določi stik Slovenije z odprtim morjem78,515,56,0
Razsodba arbitražnega sodišča je za obe strani zavezujoča85,88,95,2
Arbitražni postopek se začne po podpisu hrvaške pristopne pogodbe z EU37,052,210,7


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. – 19. november 2009       N=700