Vox populi - Aktualna vprašanja

NOVEMBER 2008

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno48,6
neuspešno41,7
ne vem9,7


Kako ocenjujete predlagano kadrovsko zasedbo Pahorjeve vlade glede na dosedanjo vlado?
  %
kadrovska zasedba Pahorjeve vlade je boljša37,6
kadrovska zasedba Pahorjeve vlade je enaka24,0
kadrovska zasedba Pahorjeve vlade je slabša19,4
ne vem19,1


Našteli vam bomo imena in resorje kandidatov za ministre nove vlade. Povejte nam prosim, od katerega ministra največ pričakujete?
  %
Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo17,1
Franci Križanič, minister za finance14,6
Karl Erjavec, minister za okolje in prostor9,0
Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve8,5
Samuel Žbogar, minister za zunanje zadeve4,7
Borut Miklavčič, minister za zdravje4,5
Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve3,7
Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo3,7
Mitja Gaspari, minister brez listnice za razvoj3,5
Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo3,4
Patrick Vlačič, minister za promet2,5
Aleš Zalar, minister za pravosodje2,1
Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport1,8
Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu1,8
Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano1,7
Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo0,8
Majda Širca, ministrica za kulturo0,7
Zlata Ploštajner, ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko-
ne vem15,9


Novi predsednik vlade je Borut Pahor. Kakšna so vaša pričakovanja, bo bolj ali manj uspešen od dosedanjega predsednika vlade?
  %
bo bolj uspešen55,1
bo enako uspešen19,1
bo manj uspešen20,4
ne vem5,4


Našteli vam bomo nekatera področja dela vlade. Prosim, navedite tisto področje dela, kateremu bi morala nova vlada po vašem mnenju posvetiti največ pozornosti?
  %
ukrepi za ublažitev finančne, ekonomske in socialne krize36,2
boj proti tajkunom, neupravičenemu bogatenju in kriminalu19,7
plačna politika in pokojnine17,8
ukrepi, s katerimi bi izboljšala položaj v javnem zdravstvu, šolstvu9,1
ureditev odnosov s sosednjimi državami3,5
odpravljanje političnih privilegijev3,3
varstvo okolja2,5
zagotavljanje osebne varnosti državljanov1,9
spreminjanje zakonodaje in varstvo zakonitosti1,1
politika zaposlovanja0,5
drugo1,1
ne vem3,3


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. november 2008       N=700