Vox populi - Aktualna vprašanja

MAREC 2008

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno40,5
neuspešno52,5
Ne vem7,0


Skušajte s petstopenjsko lestvico, kjer je 1 zelo neuspešno, 5 pa zelo uspešno, oceniti predsedovanje Slovenije EU.
  %
12,7
27,3
333,1
435,2
513,5
ne vem8,2
povprečna ocena3,54


Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
  %
Lojze Peterle 4,4
Janez Drnovšek66,6
Andrej Bajuk0,2
Anton Rop2,9
Janez Janša20,4
vsi enako1,7
Noben1,2
ne vem2,6


Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
  %
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo33,4
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport27,0
ne vem24,5
Karl Viktor Erjavec, minister za obrambo23,1
dr. Andrej Bajuk, minister za finance10,3
Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve10,3
Radovan Žerjav, minister za promet9,0
noben8,8
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo7,8
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve6,3
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve4,3
Janez Podobnik, dr. med., minister za okolje in prostor3,9
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje3,5
Mojca Kucler Dolinar, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo3,3
Iztok Jarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano2,1
Zofija Mazej Kukovič, minister za zdravje2,0
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo1,9
dr. Žiga Turk, minister brez listnice, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije1,4
dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko0,7
vsi0,7


Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
  %
dr. Andrej Bajuk, minister za finance34,8
ne vem31,8
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve16,8
Janez Podobnik, dr. med., minister za okolje in prostor15,0
Zofija Mazej Kukovič, minister za zdravje13,3
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport9,0
Karl Viktor Erjavec, minister za obrambo8,6
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje5,8
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo5,8
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo5,4
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve5,3
noben5,3
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo4,3
Iztok Jarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano2,9
Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve2,6
Radovan Žerjav, minister za promet2,5
Mojca Kucler Dolinar, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo1,8
dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko1,0
dr. Žiga Turk, minister brez listnice, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije1,0
vsi0,9


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. marec 2008       N=1000