Vox populi - Aktualna vprašanja

MAREC 2001

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da68,1
2. ne21,4
3. ne vem, nimam mnenja10,5

Kje najpogosteje opravljate večje nakupe za potrebe gospodinjstva (nakupi hrane, pijače, čistilnih sredstev in podobno)?
1. v klasičnih prodajalnah s postrežno prodajo10,5
2. v manjših samopostrežnih prodajalnah28,4
3. v velikih samopostrežnih prodajalnah32,7
4. v hipermarketih oziroma nakupovalnih središčih26,3
5. ne vem, drugo2,1

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je sprejelo poseben pravilnik, ki prodajalnam omogoča, da lahko, če to želijo, obratujejo tudi ob nedeljah. Kakšno je vaše mnenje, ali je potrebno, da so prodajalne z gospodinjskimi potrebščinami odprte tudi ob nedeljah ali to ni potrebno?
1. mislim, da je potrebno, da so te prodajalne odprte tudi ob nedeljah27,3
2. mislim, da ni potrebno, da so te prodajalne odprte tudi ob nedeljah69,8
3. potrebno je uvesti dežurstvo trgovin1,0
4. drugo0,1
5. ne vem1,9

Ali v vašem gospodinjstvu nakupujete tudi ob nedeljah?
1. da45,8
2. ne53,2
3. ne vem1,0

Odgovarjajo tisti, ki še ne nakupujejo ob nedeljah.
Ali bi nakupovali tudi ob nedeljah, če bi bile v vašem kraju oziroma v vaši bližini odprte prodajalne z gospodinjskimi potrebščinami?
1. da, bi13,1
2. ne, ne bi (ne nakupujem, čeprav imam možnost)83,2
3. ne vem3,7

Ali bi bili vi osebno pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih ali ne?
1. bil(a) bi pripravljen(a) delati, vendar le za primerno plačilo15,8
2. v vsakem primeru bi bil(a) pripravljen(a) delati ob nedeljah in praznikih18,1
3. ne, v nobenem primeru ne bi bil(a) pripravljen(a) delati tudi ob nedeljah in praznikih57,7
4. že delam ob nedeljah in praznikih6,1
5. ne vem2,3*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. - 22. marec 2001 (N=700)