Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2015

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno28,9
neuspešno64,5
ne vem6,5
Prosim, da z ocenami od 1 do 5 (kjer 1 pomeni zelo neuspešna in 5 zelo uspešna) ocenite, kako uspešna je vlada na naslednjih področjih:
 12345ne vempovprečna ocena
privatizacija27,231,632,13,80,25,12,14
zagotavljanje novih delovnih mest42,038,214,73,00,41,81,79
pomoč gospodarstvu27,938,526,23,80,43,32,07
vzdržnost javnih financ25,235,726,25,81,06,12,17
kadrovska politika vlade31,933,121,34,61,37,92,03
socialna politika23,032,531,29,20,43,62,29
zagotavljanje suverenosti države 13,625,835,118,41,65,42,67
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 12. – 14. maj 2015       N=700