Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno32,0
neuspešno59,3
ne vem8,7
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. – 23. maj 2013       N=700