Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2010

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno33,3
neuspešno58,2
ne vem8,5


Ali se strinjate s predlogi o ponovni obuditvi nekdanjega Demosa, da bi ta dokončal demokratizacijo Slovenije?
  %
da30,0
ne55,3
ne vem14,7


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. maj 2010       N=700